VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Živohošť


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

První písemná zmínka o Živohošti je již z roku 1057. Ve 12. století byla Živohošť knížecím loveckým dvorcem a pobýval zde i Vladislav II.. Kostelík sv. Fabiána a Šebestiána stál na Živohošti již ve 12. století a po několika přestavbách zde stojí dodnes. Reprodukce dobové pohlednice - kolem roku 1910. Foto Antonín Ferdinand Wanner Štěchovice. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Spojení mezi oběma břehy zajišťoval na Živohošti přívoz. Pohled z pravého břehu na několik stavení, ležících pod kostelíkem na břehu levém. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Část Živohošti, rozkládající se na pravém břehu při pohledu od kostela. Reprodukce dobové pohlednice z počátku 20. století. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána na Živohošti při pohledu od vltavského přívozu. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1907. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Pohled na několik stavení na levém vltavském břehu a silnici vinoucí se mezi nimi k přívozu. Budovy kolem silnice jsou již z větší části opuštěny a jejich majitelům nezbývá nic jiného, než se smířit se skutečností, že již za nedlouho jejich mnohdy rodné chalupy pohltí vody jezera, jež vznikne přehrazením Vltavy nad Svatojanskými proudy. Reprodukce fotografie z počátku 50. let. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Celkový pohled na Živohošť ze skalní vyhlídky na pravém břehu (i v současnosti je zde krásný výhled). Reprodukce pohlednice z období 2. světové války. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Živohošť, rozkládající se na levém břehu, při pohledu od kostela sv. Fabiána a Šebestiána. Chalupa, na fotografii zcela vlevo, je Rákosníkova hospoda z roku 1617. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

V 30. a 40. letech 20. století panoval na Živohošti čilý turistický ruch a vyrostl zde i nový hotel. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Detail nového hotelu, který vyrostl na Živohošti pravděpodobně na přelomu let 1936 - 1937. Hotel měnil během času provozovatele a s nimi i jména. Před 2. válkou se jmenoval "Roušavý". Na počátku 50. let byl odstřelen a posléze zatopen vodamy slapského jezera. Reprodukce výřezu z dobové pohlednice. Archiv V.P.


DRTINOVA ROZHLEDNA NA BESEDNÉ
DRTINOVA ROZHLEDNA NA BESEDNÉ

Nedaleko od Živohoště, na vrchu Besedná, byla 11. července 1926 slavnostně otevřena nová dřevěná rozhledna. Pojmenována byla podle PhDr. Františka Drtiny, univerzitního profesora, spisovatele, poslance a prvního státního tajemníka ministerstva školství a národní osvěty, který se dne 3.10.1861 narodil v nedalekém Hněvšíně. Rozhledna byla pro celkovou zchátralost a nezájem kompetentních orgánů zbořena v roce 1967. V současnosti naleznete na Besedné poměrně zachovalé kamenné základy rozhledny a od jara 2015 také rozhlednu zcela novou. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.

  Zde ke shlédnutí několik dalších fotografií Drtinovy rozhledny na Besedné a blízkého okolí.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Pohled na řeku od kostela v Živohošti směrem proti proudu, na partie zvané "V Rovinách". Právě na těchto pláních se dnes rozkládá letovisko Nová Živohošť. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Kostelík sv. Fabiána a Šebestiána na Živohošťi při pohledu od přívozu. Fotografie ze 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Rákosníkova hospoda na Živohošti nesla na jednom ze svých trámů letopočet 1617. Díky své bezesporu vysoké historické hodnotě byla tato budova před zátopou rozebrána a určena k opětovnému sestavení na vhodnějším místě (stejně jako třeba řetězový most v Podolsku a nebo kostel v Červené n./Vlt.). K znovuzrození této stavby ale již bohužel nikdy nedošlo a do dnešních dob se zachoval již jen ten trám s letopočtem 1617, uložený v muzeu v Benešově. Fotografie ze 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Pohled na Živohošť z notoricky známého místa (z tohoto místa je i dnes krásný rozhled...), tentokráte z roku 1939. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Fotografie Živohošti, pořízená ze skalisek lemujících Vltavu po pravém břehu. Po napuštění Slapské přehrady zmizela celá obec pod vodou, pole a louky jsou dnes zcela zastavěny chatami. Reprodukce fotografie z ½ 40. let. Archiv Ludvíka Štantejského.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Takto nějak vypadaly žně na Živohošti někdy ve 30. letech. V pozadí, na protějším břehu, dominuje celému okolí kostel sv. Fabiána a Šebestiána. Reprodukce dobové fotografie. Archiv Ludvíka Štantejského.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Fotografie Živohošti, pořízená z údolí, kterým přitékal do Vltavy Chlumský potok. V pozadí na skále stojí kostel sv. Fabiána a Šebestiána a pod ním je vidět živohošťský přívoz, který patřil v tomto úseku řeky k nejvýznamějším. Reprodukce fotografie z poloviny 40. let. Archiv Ludvíka Štantejského.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Řeka opouští Živohošť a po pravé straně ji lemují vysoké skalní stěny. Tato fotografie byla pořízena z pravého břehu od přívozu, který spojoval oba břehy. V popředí je dobře patrné ústí Chlumského potoka do Vltavy a hned za ním, na pravé straně, vykukuje jeden z nezničených bunkrů vltavské linie. Fotografie ze 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Celkový pohled na živihošťský přívoz, kostel sv. Fabiána a Šebestiána a faru z pravého břehu. Reprodukce výřezu z pohlednice, kolem 1937. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Potahová stezka prořezávala skalisko pod živohošťským kostelem. Na protějším břehu se rozkládá většina chalup obce Živohošť. V popředí na okraji silnice zřejmě leží odložený batoh autora tohoto snímku. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Partie na Vltavě pod Živohoští. Pravý břeh zde lemovala dlouhá skalní stěna, plavci zvaná "Mařenka". Právě někde zde se nalézala jeskyně zvaná "Pec", podle níž se plavci rozhodovali zdali stihnou ještě za světla proplouti Svatojánskými proudy, či nikoli. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Pohled na kostel na Živohošti z partie zvané "V rovinách" - to je přesně tam, kde se dnes rozkládá letovisko Nová Živohošť. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Pohled na řeku mezi Ústím a Živohoští z potahové stezky na levém břehu. Bílá budova, stojící na stráni nad řekou, je kostel sv. Fabiána a Šebestiána. Reprodukce dobové fotografie. Archiv Honzy a Blanky Reichardtových.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Partie na Vltavě mezi osadou Ústí a Živohoští. Pohled z levého břehu proti proudu. Jen málo který současný místní chatař si uvědomuje, že chtaty zde stály již před 2. svět. válkou. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1938. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Pohled na Starou Živohošť s nově vybudovaným hotelem Sport. Nové letoviska u Slapské nádrže začíná pomalu vznikat. Reprodukce dobové pohlednice z 50. let. Archiv V.P.


ŽIVOHOŠŤ
ŽIVOHOŠŤ

Stará Živohošť krátce po napuštění Slapské přehrady (tedy po roce 1954). I přesto, si tato místa však zachovala ráz poklidného venkovského letoviska. Něco takového bohužel již dávno neplatí. Reprodukce dobové pohlednice z 50. let. Archiv V.P.