VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Zvíkov


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Soutok Vltavy a Otavy u královského hradu Zvíkova z ptačí perspektivy. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1940. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Letecký pohled na královský hrad Zvíkov. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Letecký snímek soutoku Otavy s Vltavou pod Zvíkovem pořízený někdy před rokem 1924 (na otavském jezu pod hradem stojí ještě mlýn zbořený v roce 1924). Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Soutok Vltavy s Otavou pod hradem Zvíkovem. Při pohledu na tento snímek se člověk nemůže ubránit pocitu, že to muselo to být skutečně kouzelné místo. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Vltavský přívoz pod Zvíkovem a soutok Vltavy s Otavou. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Vltavská partie pod hradem Zvíkov na přelomu 30. a 40. let 20. století. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Takto vypadal soutok Vltavy a Otavy po hradem Zvíkov někdy na počátku 30. let 20. století. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Vltavský přívoz pod Zvíkovem téměř z ptačí perspektivy. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Mlhavé ráno na soutoku Vltavy a Otavy pod hradem Zvíkovem. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Soutok Vltavy (vlevo) a Otavy (vpravo) pod Zvíkovem při pohledu od vody. Reprodukce dobové pohlednice ze 20. let. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Nezvyklý pohled na soutok Vltavy a Otavy pod Zvíkovem ve směru po proudu. Na pravém břehu je zde dobře patrný limnigraf (vodočet). Na stejném místě ho můžete spatřit i v současnosti (pokud jste ovšem potápěč :o)). Před 2. svět. válkou byl u limnigrafu vybetonován jeden z bunkrů vltavské linie. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Pohled na soutok Vltavy a Otavy pod hradem Zvíkov. Lesy na obou březích jsou již vykáceny, navigační hráz oddělující Vltavu a Otavu je rozbořena; již za necelé 2 měsíce tato místa definitivně zmizí pod hladinou přehradního jezera. V pozadí na pravém břehu je dobře vidět limnigraf a vedle něj jeden z bunkrů tzv. Vltavské linie. Reprodukce fotografie z 23. 10. 1960. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Soutok Vltavy a Otavy pod Zvíkov. V popředí u cesty jsou dobře patrné zbytky kostelíka sv. Mikuláše. Součástí kostela byl i malý hřbitov, který byl naposledy použit v roce 1826. S postupným zánikem několika budov v podhradí pustl i kostelík a definitivně poničen byl roku 1833. Reprodukce fotografie z roku 1960. Foto Miloslav Skrbek.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Takový pohled se naskýtal návštěvníkům hradu Zvíkova na soutok Vltavy s Otavou. Přímo pod hradem se nalézal poměrně významný přívoz. Na pravém břehu stály dvě chalupy, první byla stanicí poříčního dozoru a druhá patřila převozníkovi. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Partie na Vltavě nad hradem Zvíkov. Takto nějak se ukázal hrad vodákům nedlouho po opuštění plaveckého hostince U Lávičky. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Pohled z hradu Zvíkov do údolí Otavy, na prámový přívoz a restauraci U Smrtů. Reprodukce dobové pohlednice z přelomu 20. a 30. let 20. století. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Přívoz na Otavě pod Zvíkovem se nacházel jen pár metrů před soutokem s Vltavou. U přívozu a blízkého vaziště vorů pochopitelně nemohla chybět ani plavecká hospoda. Tu po několik generací provozovala rodina Smrtů. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1933. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Budova Čebrova mlýna stála u přívozu přes Otavu na pravém břehu řeky a byla roku 1924 zbořena. Z celého areálu zbyla jen jedna budova (na fotografii), která byla dále využívána jako turistická ubytovna. Reprodukce dobové pohlednice z konce 30. let. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Kousek nad otavským přívozem pod Zvíkovem, hned vedle hostince u Smrtů, se nalézalo vaziště vorů. Tento snímek Zvíkova byl pořízen právě odtud a dokonce zachytil i jeden ze zakotvených pramenů. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Pohled na jeden z otavských pramenů právě proplouvající vorovou propustí posledního otavského jezu pod hradem Zvíkov. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Pohled na partii na Otavě pod hradem Zvíkov. Dole u řeky se nalézal jez s přívozem a na pravém břehu, přímo pod hradem, stával Čebrův mlýn. Trochu výše proti proudu bylo vaziště vorů. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Celkový pohled na hrad Zvíkov z otavské strany. Reprodukce fotografie pořízené kolem roku 1878. Foto Jindřich Eckert.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Otavské vory zakotvené nad jezem, pod hradem Zvíkov. Pohled od přívozu u restaurace pana Smrta. Reprodukce fotografie pořízené kolem roku 1960. Foto Marie Kotulková.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Pohled na hrad Zvíkov z údolí, kterým přicházela k přívozu na Otavě silnice od obce Varvažov. Okolní lesy jsou již vykáceny až po zátopovou čáru - za necelé dva roky již budou tato místa pod vodou. Reprodukce fotografie z konce 50. let. Foto Marie Kotulková.


ZVÍKOV
ZVÍKOV

Pohled na soutok Vltavy a Otavy pod Zvíkovem. Hladina jezera, vzniklého přehrazením řeky přehradou stavěnou u Zlákovic, nezadržitelně stoupá. Reprodukce pohlednice z roku 1961. Archiv V.P.